Türk Musikisini layıkıyla yazarak, hakkını verecek; yaratılan eserlerin zayi ziyan olmasına dur diyecek; güvenle, yeni nesillere ulaşımını sağlayıp sunacak:  Modern ve yepyeni bir nota yazım sistemine hoş geldiniz. 

Bu sayfalarda, başlangıcı çok eskilere dayanan; ancak ciddi araştırmaların III.Selim Han zamanınında başlatıldığı, bir müzik teknolojsinin evrimini bulacaksınız. Bu nedenle yeni nota sisteminin adı, onun, müzik kültürümüz adına başlattığı, bu çok kıritik ve stratejik çalışmaların anısına binaen IIIS olarak seçilmiştir; onu minnet ve saygı ile anıyoruz.

 IIIS nota yazım sistemi ile makam müziğini anında, duyacak; görecek; okuyabilecek ve yazabileceksininiz. Makam müziği ile iç içe olacak, onu en ince ayrıntılarına kadar ifade edebileceksiniz.

Ayrıca  “Makam Müziği” sayfasında, makam müziğinin günümüze dek, evrilerek gelmiş pratikteki uygulama şekli, teamülü, ve eğitimde benimsenen kuramı, değişik açılardan ele alınmıştır. Neticede, kuram ve icra arasındaki açıklığı en aza indirecek: Bestekarı, Hanendeyi, Sazendeyi, Dinleyiciyi biri birleri ile kaynaştıracağına inandığım, “Eski kuramın-Yeni Meali” olarak da tanımlanacak bir önerme, gene bu sayfada tetkiklerinize sunulmuştur.