cv:

İsmail Hakkı YALAZ

27 Aralık, 1941 yılında Ankara’da doğdum.

Elektronik Mühendisiyim (ODTÜ).

Endüstriyel Otomasyon ve Sistemler Mühendisliği konularında kariyer yaptım.

Türkiye’de ilk bilgisayar donanımlı kontrol sistemlerinin gerçekleştirilmesinde görev aldım; (1967-68 yıllarında Ereğli Demir Çelik İşletmeleri Sıcak haddeleme sistemi otomasyonu).

Bilahare, başta Ereğli Demir Çelik İşletmeleri; Karadeniz Bakır İşletmeleri; Türkiye Şişe Cam Fabrikaları; Türkiye Gübre Fabrikaları; Set Çimento Fabrikaları; Petrokimya Tesisleri gibi büyük sanayi kuruluşları olmak üzere, 40’a yakın işletmede; projelendirme, montaj, işletmeye alma ve modernizasyon işlemlerinde görev aldım.

Altı yıl kadar serbest olarak çalıştım. 1995 yılından beri emekliyim.

Aslında müziğe ilk okul çağlarından beri ilgi duymaktayım, Türk makam müziğinin seslerinin ve yapısının, batı müziği seslerinden farklı olduğunu, ilk okul sıralarında mandolin ile yaptığım didişmelerle fark etmiştim. İşin aslı, lise çağlarında müzik öğretmenimiz Kemal İlerici’nin katkıları ile daha netleşmeye başladı. Daha sonraları ODTÜ arenada Türk Makam Müziği ile ilgili konferanslarda edindiğimiz bilgiler, bu tür müziğin yapısının anlaşılması yönünde bizi aydınlatmış; yönlendirmiş; heveslendirmiştir. Neticede, geçte olsa, bir bağlama satın alarak kervanın peşine takılmamıza neden olmuştur; ve bilirsiniz amatörler her zaman derttir!

Emekli olduktan sonra makam müziği nazariyatı ile ilgili takip ettiğim neşriyat (Yalçın Tura; İsmail Hakkı Özkan; M. Ekrem Karadeniz - Abdülkadir Töre; Zeki Yılmaz  gibi müzikologların eserleri.), ve bunun yanısıra makam müziği eserleri ile ilgili notalarda karşılaşılan teori-pratik uyuşmazlıkları; bu konuda getirilen eleştiriler; beni, haddim olmayarak, durumdan vazife çıkarmak (!) gibi bir densizliğe itmiştir; peşinen özür dilerim.

Ancak, mesleğim icabı, doğal değişkenlerden kurulu sistemlerin özellikleri (fiziği, kimyası, matematiği, davranış biçimleri, psikolojisi  vb) ; ve gene bu sistemlerin biri birileri ile olan ilişkisi, bağdaştırılması, entegrasyonu konularında olan, eğitim ve tecrübelerim, beni makamlar müziği de diyebileceğimiz bu konuda da, araştırma ve çalışmalar yapmaya zorlamıştır.

Neticede getirmeye çalıştığım bakış açısı ve çözüm önerilerini, basit bile olsa, bir faydası olur, bir fikir verir inancı ile,  bu işe gönül vermiş, meslek edinmiş kimselerle paylaşmak istiyorum. Hepsi bu!

Saygılarımla