Thursday
Mar212013

MüzikBaz

MüzikBaz

 

Dokunmatik ekran teknolojisinin yaşama girmesi, ve iletişim sektöründe hızla yayılması nedeniyle, mevcut elektronik müzik aletleri ve cihazlarının da buna paralel olarak, şekil ve sistem değişikliğine uğrayacağı aşikardır. Şöyleki; yakın gelecekte:

  1. Telsiz, eşiksiz, perdesiz, mandalsız, burgusuz, mızrapsız, yaysız; hiçbir mekanik tertibatı olmayan; elektro-sanal diyebileceğimiz tanbur, ut, keman, kemençe, kanun vb. gibi müzik aletlerine sahip olabileceğiz;
  2. Klavyeler linearize edilip, rahatça kullanılabilirken, şüphesiz, sesler gene logaritmik yapısını muhafaza edecek; bir kök frekansa bağlı bütün doğal armonikler, çok net olarak elde edilip, üzerine muhtelif tınıdaki sesler (keman, kanun, bağlama vb) modüle edilebilecektir. Klavyeler alfabetik olarak modellenebilecek icra anında notaya alınabilecektir. IIIS yeni nota sistemini hatırlayınız.
  3. Makam müziğimizde yer alan bütün makamlara ait skalalar ve geçki skalaları, canlı olarak icra sırasında seçilebilecek; ayrıca farklı ahenkler için (süpürde, kız ney, mansur, vb) tek dokunuşla bütün skala değişirken aynı klavye ile çalınabilecek, bir nevi makro yazma işlemi gerçekleşebilecek; ve sadece 20 ses tuşu ile, en az 120 ses, 12 den fazla müzikal manası olan ses aralığı, anında kullanılır hale gelerek icra kesintisiz olarak sürdürülebilecektir (IIIS yeni nota yazım sistemi sayesinde). Böylece solist hanende bire bir takip edilerek falsolu ses işittirilmesi engellenecektir.
  4. Bu cihazı, yaklaşık 30x21 cm ebatlarında, dokunmatik ekranlı özel bir bilgsayar olarak düşünürsek; internet kanalı vasıtası ile bütün müzik medyasına ulaşılabilecek, her türlü müzik analiz ve sentez programlarını çalıştırabileceğiz; bu meyanda kendi müzik sitemizi de canlı yayın olarak sunabileceğimiz bir ortam yaratabileceğiz;
  5. Bu bilgisayarda, muhtelif müzik aletlerini, çizgiler, perdeler vb gibi sanal şekiller ile modelleyebilecek ve müzik eserleri ekran üzerinden, analog olarak icra edilebileceği gibi, bildiğimiz alfabetik klavyeler ile giriş yapılarak, IIIS yeni nota yazım sistemi tekniklerine paralel olarak, sayısal (digital) icra da mümkün olacaktır. Eser yeni besteleniyor ise canlı olarak notaya alınmış olacak; aynı anda istenilen tınıda ses olarak da (ut, keman neyse) kayıt edilebilecektir; bilahare analiz programları ile yeniden revize edilip, farklı düzenlemeleri elde edilebilecektir; 
  6. Bu bilgisayara aynı anda, örneğin 10 klavye bağlanabilecek (ut, tanbur, keman, klarnet, ney, kanun, vb) böylece toplu icra ve kayıtlar gerçekleştirilebilecektir; 

 

Kabaca tanımını yaptığımız bu cihazın ismi MüzikBaz olacak, makam müziği yanında bütün başkaca müzik türlerinde de kullanılabilecektir.

 

Devam edecek ./..